Turnbulls' TMT Sand Blocks

Bloque de Moda de Media Luna

12" x 12"

Pequeño Bloque de Moda Melón

8" x 16"

Gran Bloque de Diamantes de Moda

12" x 12"

Pequeño Bloque de Diamantes de Moda

8" x 16"

colourful small diamond_burned.png

Pequeños Bloques de Diamantes de Colores

8" x 16"